تست هوش کلامی

تست هوش کلامی

آیا شما در گفتار خود از واژه های درست و بجا به خوبی استفاده میکنید؟

وقتی جلوی جمع صحبت میکنید رشته کلام از دست شما در میرود ؟

منظور خود را درست به مخاطب میرسانید؟

به راحتی با دیگران ارتباط برقرار میکنید یا نمیدانید از کجا شروع کنید ؟

 

تست هوش کلامی به عنوان یک آزمون مهم برای سنجیدن ضریب هوش کلامی شما تهیه شده است تا بدانید در چه جایگاه کلامی ایستاده اید.

 

پس از پایان این آزمون شما یک گزارش و ارزیابی فوری از توانایی کلامی خود به صورت رایگان دریافت خواهید کرد .

شروع کنید:

مشاوره می‌خواهید؟
به کمک نیاز دارید? مشاوره و پشتیبانی