دوره رایگان فن بیان و سخنوری

جلسه اول

 
 

استاد احسان مهرعلیها در این ویدئو چه مواردی را آموزش می‌دهد؟

  • اهمیت فن بیان و سخنوری
  • آشنایی با درخت سخنوری و فن بیان
  • تمرین های جلسه اول
 

 
 
مشاوره می‌خواهید؟
به کمک نیاز دارید? مشاوره و پشتیبانی