اکتبر 19, 2019
شعور اجتماعی

شعور اجتماعی و معیارهای سنجش آن در جوامع انسان ها

شعور اجتماعی در شناخت دقیق تمامی حقوق فردی و اجتماعی انسان ها در جامعه و الزام رعایت آنها خلاصه می شود.
مشاوره می‌خواهید؟