اکتبر 18, 2019
تقویت هوش اجتماعی

بهبود روابط در زندگی شخصی با تقویت هوش اجتماعی

لازم به ذکر است که هوش اجتماعی همانند هوش هیجانی قابل تقویت شدن و اکتسابی است. بدین معنی که می توان با آموزش و تمرین، آن را تقویت کرد. توجه داشته باشید که قبل از تقویت هوش اجتماعی، بهتر است آموزش های لازم برای تقویت هوش هیجانی را فرا بگیریم.
مشاوره می‌خواهید؟