اکتبر 18, 2019
کسب و کار

هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت کسب و کار

شاید درک ارتباط میان هوش هیجانی و رونق کسب و کار در ابتدای امر کمی سخت به نظر بیاید؛ ولی لازم است بدانید که مطالعات زیادی در این زمینه، در سال های اخیر انجام شده است.
مشاوره می‌خواهید؟