فوریه 9, 2021
نظام ارزش ها

نظام ارزش ها

ارزش های انسانی محوری ترین اعتقاد افراد به هدفم برسم زندگیم زیر و رو می شود.بذار سرمایه ام زیاد بشود اززندگی لذّت می برم.اگر ها ،ای […]
مشاوره می‌خواهید؟