اکتبر 25, 2019
لایف کوچ

چرا لایف کوچ از نیازهای اساسی انسان ها محسوب می گردد؟

آنتونی رابینز مربی و بازیگر مشهور آمریکایی است که چندین اثر در زمینه لایف کوچ و موفقیت از خود به جای گذاشته است. از نظر رابینز، انسان ها شش نیاز روانی اساسی دارند که نادیده گرفتن هر یک از این نیازها تاثیر روانی بسیار منفی بر انسان به جای می گذارد.
مشاوره می‌خواهید؟