اکتبر 19, 2019
هوش مالی

با همین راهکارهای ساده هوش مالی خود را تقویت کنید

هوش مالی یا هوش اقتصادی، جنبه ای از هوش انسان هاست که همان گونه که از اسم آن بر می آید در رفع مشکلات مالی انسان کاربرد دارد.
مشاوره می‌خواهید؟