دوره رایگان فن بیان و سخنوری

جلسه دوم

 
 

استاد احسان مهرعلیها در این ویدئو چه مواردی را آموزش می‌دهد؟

  • چگونه حرف کم نیاریم
  • قسمت دوم درخت سخنوری
  • افزایش دایره واژگانی
  • تمرین های مهم جلسه دوم
 

 
 
مشاوره می‌خواهید؟
به کمک نیاز دارید? مشاوره و پشتیبانی