دوره رایگان فن بیان و سخنوری

جلسه سوم

 
 

استاد احسان مهرعلیها در این ویدئو چه مواردی را آموزش می‌دهد؟

  • آشنایی با شاخه سوم درخت سخنرانی
  • تسلط بر کلام در سخنرانی
  • تمرین های مربوط به جلسه سوم
 

 
 
مشاوره می‌خواهید؟
به کمک نیاز دارید? مشاوره و پشتیبانی