اکتبر 18, 2019
تکنیک های کنترل خشم

آیا از موثرترین تکنیک های کنترل خشم آگاهی دارید؟

برای کنترل خشم، در قدم اول شما باید از محرک های شخصی خود آگاه باشید تا بفهمید چه شرایطی شما را به یک فرد عصبانی تبدیل می کند. فراگیری تکنیک های کنترل خشم مستلزم این است که از دلیل عصبانی شدنتان آگاه باشید و بتوانید تشخیص دهید که چه چیزی شما را خاموش می کند.
مشاوره می‌خواهید؟