اکتبر 19, 2019
برندسازی شخصی

برندسازی شخصی چه کمکی به رونق کسب و کار شما می‌کند؟

قطعا می دانید که برند، یک محصول نیست؛ بلکه احساس شخصی افراد در مورد یک محصول، خدمات و یا موسسه می باشد. با توجه به این تعریف، اهمیت برندسازی شخصی نیز آشکار می گردد که نتیجه نهایی آن افزایش فروش، جذب مشتریان بالقوه، ارتقای بازدهی کلی سازمان و بالا رفتن ارزش محصول یا خدمات خواهد بود.
اکتبر 25, 2019
روابط اجتماعی

موفقیت در زندگی فردی با تقویت روابط اجتماعی

اغلب صاحب نظران علوم اجتماعی، در تعریف روابط اجتماعی از دو واژه سیاست و مدیریت اجتماعی کمک می گیرند و مدیریت روابط را بر پایه سیاست مد نظر قرار می دهند.
مشاوره می‌خواهید؟