اکتبر 18, 2019
تکنیک های کنترل خشم

آیا از موثرترین تکنیک های کنترل خشم آگاهی دارید؟

برای کنترل خشم، در قدم اول شما باید از محرک های شخصی خود آگاه باشید تا بفهمید چه شرایطی شما را به یک فرد عصبانی تبدیل می کند. فراگیری تکنیک های کنترل خشم مستلزم این است که از دلیل عصبانی شدنتان آگاه باشید و بتوانید تشخیص دهید که چه چیزی شما را خاموش می کند.
اکتبر 25, 2019
کنترل هیجان

آیا از تکنیک های صحیح کنترل هیجان آگاهی دارید؟

احساسات و هیجانات ما در مواقع زیادی می توانند ما را تحریک به انجام کارهای غیر قابل پیش بینی و ناشایستی کنند. برای مثال، خشم یکی از مهم ترین هیجانات انسان هاست که لازم است مهارت کنترل خشم به تمامی افراد جامعه آموزش داده شده و با فراگیری تکنیک های کنترل هیجان های مختلف، قدم هایی در جهت سلامت جامعه برداشته شود.
مشاوره می‌خواهید؟